Správní budova Hřbitovů města Olomouce, p.o.
Vstupní brána ke krematoriu, hřbitov Olomouc-Neředín
Vstupní brána židovského hřbitova
Židovská kaple
Židovská kaple
Muzejní noc v židovské kapli
Prostor projektu Les vzpomínek
Pietní urnová zeď, hřbitov Olomouc-Neředín
Pohled na hroby hřbitova Olomouc-Neředín
Hrobka architekta Aloise Pallata vyrobena z italského pískovce firmou J. L. Urbana v Hodolanech
Urnový háj hřbitov Olomouc-Neředín
pohled na hroby Olomouc-Neředín
Čestné pohřebiště spojeneckých vojáků, padlých v II. světové válce
Památník obětem holokaustu-zavražděných židovských občanů Olomoucka
Jmenný památník obětem holocaustu židovských občanů Olomoucka
Hrobka primátorů města Olomouce, hřbitov Olomouc-Neředín
Hrobka Josefa Andera, podnikatele a mecenáše olomouckého fotbalu.
Ponled na urnový háj, ústřední hřbitov Olomouc-Neředín
Pohled na urnové hroby, ústřední hřbitov Olomouc-Neředín
Alej, pohled na hroby, ústřední hřbitov Olomouc-Neředín
Pětní stojan se jmény u rozptylové loučky, spodní část hřbitova
Rozptylová loučka ve spodní části hřbitova
Pohled na hroby ve spodní části hřbitova

Komentovaná prohlídka hřbitova 7. 9. 2023

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 v 15.00 se v rámci Dnů evropského dědictví konala komentovaná prohlídka ústředního hřbitova v Olomouci Neředíně,
které se účastnilo více než 50 zájemců.
Při prohlídce židovské kaple jsme měli vzácnou příležitost vyslechnout zpívaný žalm č. 122 v hebrejštině.


Komentovaná prohlídka hřbitova 7. 9. 2023 v 15:00


V rámci Dnů evropského dědictví proběhne komentovaná prohlídka hřbitova ve čtvrtek 7. 9. 2023.
Sraz v 15:00 hodin u hlavní historické (spodní) brány na hřbitov.
Rezervace není nutná.

Les vzpomínek

Na ústředním hřbitově v Olomouci v Lese vzpomínek je dokončen pietní prostor pro přírodní obřady posledního rozloučení. Autorem uměleckých prvků je sochař z Velehradu Ondřej Oliva a autorem návrhu výsadby zeleně je zahradní architektka ing. Olga Žáková. Projekt byl financován z investičního fondu p.o. Hřbitovy města Olomouce ve výši 1,3 mil. Kč.

Již nyní je možno vsypávat popel zesnulých ke kořenům stromů v Lese vzpomínek a od září zde bude možno pronajmout nově vzniklý pietní prostor pro pořádání smutečních obřadů pod širým nebem v místě, kde jsou přítomny všechny 4 živly Oheň, voda, vzduch, země a tím symbolicky podtrženo, že se tělesná schránka člověka opět stává součástí přírody. Atmosféru celého místa dotváří blízký mohutný „kámen odpuštění“.

RNDr. Ladislav Šnevajs, ředitel HmO, p.o.
autorka fotografií: Tereza Valnerová
video: ZZIP, www.oltv.cz

Oznámení

S účinností od 1. 6. 2023 se Hřbitovy města Olomouce, p. o. stávají plátci DPH.
V souvislosti s touto skutečností Rada města Olomouce dne 23. 5. 2023 schválila:
1/ Nový ceník nájmu hrobových míst a služeb souvisejících s nájmem
2/ Nový ceník služeb nesouvisejících s nájmem

Komentovaná prohlídka nočního hřbitova s hrobníkem a ředitelem hřbitovů

Rezervaci míst na komentovanou prohlídku hřbitova v pátek 19. 5. 2023 ve 22:00 v rámci Olomoucké muzejní noci můžete provést mailem na: kleinerova@hrbitovyolomouc.cz nebo telefonicky na čísle 585 413 703.

Kapacita komentované prohlídky je naplněna.
Prosím, nezasílejte další rezervace.
Děkujeme.

Aktuální informace z výstavby pietního místa v Lese vzpomínek

Níže naleznete odkaz na článek z Olomouckého deníku s dalšími informacemi.
Hřbitovy města Olomouce 

Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ PROHLÍDKU HŘBITOVA

s názvem

SLAVNÍ OLOMOUČANÉ V PÁNU

Netradiční procházku po olomouckém Ústředním hřbitově
komentuje průvodce Ing. Tomáš KRYL

Olomoučtí významní podnikatelé, umělci, mecenáši, politici, herci, národní buditelé, vysocí církevní hodnostáři,…
Jména jako Josef Ander, Václav Vejdovský, Romuald Promberger, Jaroslav Dejmal, Otto Primavesi, Josef Mikšovský, Saul Heikorn, Zdeněk Fierlinger, Rudolf Smahel a další…

Oživte si vzpomínky na velká jména, jejichž odkaz je stále s námi. 
Sobota 15. dubna 2023, 14:00 hod.

sraz u hlavní historické brány ústředního hřbitova (příchod od tramvajové zastávky Hřbitovy)
Vstup volný 
(prohlídka se uskuteční za každého počasí, nutná rezervace na hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz, nebo tel.:585413703, maximum 30 osob)  

Pohřební rituály

Pohřební rituály se za poslední desítky let hodně změnily. Ve středu 14. 12. 2022 proběhl na ústředním hřbitově v Olomouci pohřeb paní Věry Procházkové. Děti paní Procházkové vystrojily mamince pohřeb, který náš hřbitov už dlouho nepamatuje. Se svolením rodiny se můžete i Vy podívat na fotky a video z opravdu honosného pohřebního průvodu.
RNDr. Ladislav Šnevajs, ředitel HmO, p.o.
Upozornění na omezení a změnu otevírací doby hřbitova v období dušiček

Otvírací doba Ústředního hřbitova v Olomouci Neředíně je každý den až do 2.11.2022 od 7.00 do 20.00 hodin. Počínaje 3.11.2022 bude hřbitov otevřen od 7.00 do 18.00 hodin. Omezení vjezdu pro auta ke „spodní“ historické bráně bude ve dnech 29.10. až 2.11.2022.

Vzpomínková tryzna ZA ZESNULÉ-sobota 29.října 2022 v obřadní síni
krematoria v Olomouci.

Vážení návštěvníci,

Tradiční vzpomínková tryzna za zemřelé bude v obřadní síni krematoria 29.10. ve 14.30 hod., po skončení tryzny bude položen věnec k hrobce primátorů. Dušičková pobožnost bude ve hřbitovní katolické kapli v neděli 30.10.2022, ve 14.30 hod.
Pietní akci zajišťuje Statutární město Olomouc prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti. 
Veškeré náležitosti k pietě naleznete níže na pozvánce a v odkazech.
Jménem Statutárního města Olomouce a Správy Hřbitovů města Olomouce
Vás zve,

RNDr. Ladislav Šnevajs
ředitel HmO, p.o.
Důležité odkazy k aktualitám:


Tryzna v kapli na hřbitově

Pomozte nám na hřbitově třídit odpad

S uctěním památky našich milých zesnulých je spjat několikanásobný nárůst hřbitovního odpadu. Hřbitovní správa hledá způsob, jak ve spolupráci s návštěvníky hřbitova snížit náklady na likvidaci odpadu a povzbudit pozůstalé k ekologickému chování.
V areálu hřbitova je několik sběrných míst. Prozatím na jednom místě, poblíž hlavní historické brány, jsme viditelně označili nádobu na směsný odpad a nádobu na bioodpad. Pokud se tento nový způsob třídění osvědčí, chceme ho zavést na všech sběrných hřbitovních místech.
„Kde jinde, než na hřbitově bychom měli myslet na to, v jakém stavu zanecháme přírodu příštím generacím“, říká ředitel hřbitova L. Šnevajs.

Hřbitov Svatý Kopeček má nové chodníky

Návštěvníci hřbitova na Svatém kopečku mohou nově využívat nových dlážděných a mlatových chodníků na „starém“ i „novém“ hřbitově. Nový povrch chodníků ocení jistě návštěvníci především v tomto deštivém a dušičkovém období.
Celková cena nových povrchů je 100000,- Kč, hrazená z provozu příspěvkové organizace HmO, p.o.

RNDr. Ladislav Šnevajs, ředitel HmO, p.o.

Odkaz na článek na stránkách Statutátního města Olomouc

Zvukový záznam z komentované prohlídky židovského hřbitova ze 7. 9. 2022 pořádané v rámci Dnů evropského dědictví

Vážení návštěvníci,
chceme se s vámi podělit o velmi zajímavou přednášku uskutečněnou v rámci Dnů evropského dědictví z 7. 9. 2022
na ústředním hřbitově v Olomouci - Neředíně, v části židovského hřbitova.
Komentovanou prohlídkou nás provázel pan Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., hebraista a znalec židovské kultury.
Věříme, že vás záznam z komentované prohlídky zaujme a zároveň obohatí o další znalosti z kultury židovského národa.

RNDr. Ladislav Šnevajs, ředitel HmO, p.o.
Část 1. - Úvod a začátek před obřadní síní žid. hřbitova

Část 2. - Uvnitř obřadní síně žid. hřbitova

Část 3. - Procházka starou částí žid. hřbitova

Část 4. - Současná část žid. hřbitova a závěr

                                 Dny evropského dědictví na hřbitově:

                                    Připravili jsme pro Vás:

Komentovanou prohlídku Židovského hřbitova ve středu  7.9.2022 v 15.00 a v 16.30 hodin. Provází pan Mgr. Daniel Soukup Ph.D.
Komentovanou prohlídku Vojenského hřbitova v Černovíře ve čtvrtek 8.9.2022 v 16.00 hodin.
Rezervace na e-mail: hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz, nebo tel: 585413703

RNDr. Ladislav Šnevajs, ředitel HmO, p.o.
Dny evropského dědictví na hřbitově

Na neředínském hřbitově dokončí Les vzpomínek

Nový prostor, kde se budou moci pozůstalí rozloučit se svými nejbližšími, připravují Hřbitovy města Olomouce. „Les vzpomínek“, který postupně vzniká v části neředínského hřbitova za Židovským hřbitovem, v jeho závěrečné etapě doplní umělecká díla akademického sochaře Ondřeje Olivy, který má zkušenosti i s výzdobou a dotvářením prostor s duchovním přesahem.
Les vzpomínek nyní tvoří prostor o rozloze asi jednoho hektaru, který byl již dříve vysazen a v terénu vymodelován podle návrhu zahradní architektky Olgy Žákové. V části prostoru roste z náletů les z bílých topolů, v části je květinová louka a soliterní stromy se střídají s keři a trávníkem. Celému prostoru dominuje pahorek uprostřed kruhu sedmi lip malolistých, na jehož vrcholu je umístěn „kámen odpuštění“.
Poslední část dotváření Lesa vzpomínek se týká vzniku mlatové cesty a prostranství ve tvaru kapky, kde se v přírodním prostředí budou moci konat obřady posledního rozloučení za přítomnosti urny s popelem zemřelého, nebo i rakve, která může být následně uložena do hrobu, nebo zpopelněna.
„Rituální prostor bude odcloněn od blízkých panelových domů kamennou zdí a valem z vytěžené zeminy. Umělecká díla sochaře Ondřeje Olivy pak budou na místě představovat dva živly – oheň a vodu – a budou umístěna ve středu betonových kruhů. Ty symbolizují věčnost. Doplní je piedestal, na kterém může být během obřadu umístěna urna s popelem zemřelého,“ popisuje ředitel Hřbitovů města Olomouce Ladislav Šnevajs.
Součástí celého projektu je také možnost vsypu, nebo uložení ekologické urny ke kořenům stromu na pietní místo v „Lese vzpomínek“.
„Dokončení projektu, které pan ředitel městské radě představil, se nám líbí. Rádi jsme podpořili ideu dotvoření nového místa, které lidem umožní se za svými zesnulými vracet na místo posledního rozloučení. Každý netouží po rodinné hrobce, někomu je zkrátka bližší volnější vzpomínání v hezkém přírodním prostředí. Příbuzní proto budou moci na nejbližší strom umístit cedulku se jménem a daty,“ doplňuje náměstek olomouckého primátora Matouš Pelikán.
Celkové předpokládané náklady na mlatovou cestu a rituální prostor s kamennou zdí i umělecké prvky od Ondřeje Olivy jsou zhruba 1,2 milionu korun a budou hrazeny z investičního fondu Hřbitovů města Olomouce. Hotovo má být zhruba v polovině příštího roku.

Autorka: Mgr. Jana Doleželová

18. srpna 2022 převzala SK Sigma Olomouc MŽ do adopce Anderovu hrobku

Do pětileté adopce převzal hrobku fotbalového mecenáše Josefa Andera ml. spolek SK Olomouc Sigma MŽ. Následovníci prvorepublikových fotbalistů se budou starat o místo odpočinku bývalého podnikatele a ředitele společnosti ASO, který nechal vybudovat stadion nesoucí dnes jeho jméno.
„Po jednáních s představiteli fotbalového klubu Sigma Olomouc byla dohodnuta adopce. Sigma tak bude o místo této významné osobnosti pod dobu pěti let pečovat a zajišťovat základní údržbu,“ objasnila náměstkyně primátora Markéta Záleská.
„Jde o pilotní část projektu, který zakládá tradici adopce opuštěných hrobů významných osobností města,“ vysvětlila náměstkyně.
Hrobka Anderovy rodiny se nachází na Ústředním hřbitově v Olomouci – Neředíně. Jedná se o umělecky významné a historicky cenné dílo, jehož autorem je architekt Bohumír F. A. Čermák, který mimo jiné přestavěl jejich rodinnou vilu na Svatém Kopečku. Anderovu hrobku ale její dlouholetá nájemkyně v roce 2017 předala do správy Hřbitovů města Olomouce, a protože nebyla v dobrém technickém stavu, byla v roce 2021 ve spolupráci správy Hřbitovů města Olomouce a odboru cestovního ruchu, kultury a sportu magistrátu města zrestaurována a opravena.
„S možností převzít hrobku do adopce jsme pochopitelně souhlasili. Jsme klub s úctou k tradicím. Josef Ander ml. patří mezi nejvýznamnější historické osobnosti fotbalu v našem městě. Postavil stadion, na kterém hrály generace skvělých hráčů. Budeme dělat maximum, aby hrobka byla důstojným místem jeho odpočinku,“ uvedl předseda Výboru spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš.
Projekt adopce významných hrobů v Olomouci stojí na svém počátku. Desítky hrobů významných osobností kulturního a společenského života jsou opuštěny. Jedná se o výtvarníky, vojáky, vědce či sportovce. „Chceme adopci těchto hrobových míst v budoucnu nabídnout příslušným spolkům a institucím, ale i široké veřejnosti,“ naznačila náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Autorka: Mgr. Radka Štědrá

Vyhledávání