Aktuality

  • 9.7.2024
Vážení návštěvníci, 
přes letní prázdniny nebudou probíhat komentované procházky. Opět se na Vás budeme těšit ve čtvrtek 5. září 2024 v 10:30 na neředínském hřbitově v rámci Dnů evropského dědictví. Rezervaci provádějte přes e-mail: hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné a pohodové léto!

Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace

UPOZORNĚNÍ - NOVÉ PODMÍNKY VJEZDU

  • 17.6.2024
NOVÉ PODMÍNKY VJEZDU NA ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV NEŘEDÍN OD 18.6.2024
Vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze s písemným souhlasem správce pohřebišť a při splnění jím stanovených podmínek. Povolení je možné si zřídit na pokladně HMO podle platného ceníku pro rok 2024.

1. ZÁKAZ VJEZDU do areálu hřbitovů pro osobní automobily
2. ZÁKAZ VJEZDU do areálu hřbitovů pro kamenické firmy v době víkendů (sobota, neděle) a všech svátků.
!! Ke vjezdu použijte zadní bránu hřbitova (kolem sběrného dvora TSMO), při odjezdu postupujte obdobně !! podle přiložené mapky.

V Olomouci, dne 17.6.2024 ředitelka Ing. Dana Pluskalová

Zahradou příběhů

ZAHRADOU PŘÍBĚHŮ 
Hřbitovy města Olomouce si pro Vás připravily dva termíny komentované procházky po neředínském hřbitově, které přiblíží historické příběhy, pohledy na architekturu a umělecká díla. Ve dnech 20.6. a o týden později, 27.6.2024 v 10:30 hodin se na Vás budeme těšit na našem neředínském hřbitově. 
Prosíme, aby se zájemci o prohlídku přihlásili prostřednictvím 
e-mailu hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz a do předmětu napsali zvolený termín. 
Kdy: 20.6. a 27.6.2024 v 10:30 hodin 
Kde: Ústřední hřbitov Neředín 
Přihlášení: hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz

UPOZORNĚNÍ

  • 5.6.2024
Na příkaz ředitelky provoz hřbitova dočasně omezen dnes, ve středu 5.6.2024 v čase 10 - 14 hodin. 
Prosím, respektujte omezení. Omlouváme se za případné komplikace.

Provoz a otevírací doba správy Hřbitovů města Olomouce,
příspěvkové organizace ve dnech 27.12. – 29.12.2023

Poslední týden v roce 2023 (27. - 29.12.2023) bude pokladna správy pro veřejnost uzavřena.
Pro akutní případy pohřbu do země v těchto dnech nás prosím kontaktujte telefonicky
na čísle 585 413 703 v době od 8:00 - 13:00.
Děkujeme za pochopení a přejeme klidný předvánoční čas.

Památka zesnulých 2023 - provoz a otevírací doba ústředního hřbitova v Olomouci - Neředíně

Otevírací doba ústředního hřbitova v Olomouci - Neředíně od 27. 10. 2023 do 05. 11. 2023
07:00 - 20:00 hod.
Brány se budou zamykat bez předchozího zvláštního upozornění!

Ve dnech 27. 10. 2023 do 02. 11. 2023 bude dopravním značením omezen vjezd k malému hřbitovnímu parkovišti z křižovatky třída Míru – Neředínská běžným motoristům s výjimkou pro postižené osoby a zásobování prodejců hrobové výzdoby.

Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace, prosí návštěvníky hřbitova, aby dbali požární prevence při umísťování zapálených svíček v prostorách hřbitovů, zejména aby neumísťovali svíčky do těsné blízkosti živých plotů tvořených převážně jehličnany.

Vážení návštěvníci, své osobní věci mějte pod dohledem, neodkládejte osobní kabelky na okraje hrobů, neponechávejte ve vozidlech na parkovišti zavazadla, neposkytujte příležitost nenechavcům k jejich zcizení.

Les vzpomínek

Na ústředním hřbitově v Olomouci v Lese vzpomínek je dokončen pietní prostor pro přírodní obřady posledního rozloučení. Autorem uměleckých prvků je sochař z Velehradu Ondřej Oliva a autorem návrhu výsadby zeleně je zahradní architektka ing. Olga Žáková. Projekt byl financován z investičního fondu příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce ve výši 1,3 mil. Kč.

Již nyní je možno vsypávat popel zesnulých ke kořenům stromů v Lese vzpomínek a od září zde bude možno pronajmout nově vzniklý pietní prostor pro pořádání smutečních obřadů pod širým nebem v místě, kde jsou přítomny všechny 4 živly Oheň, voda, vzduch, země a tím symbolicky podtrženo, že se tělesná schránka člověka opět stává součástí přírody. Atmosféru celého místa dotváří blízký mohutný „kámen odpuštění“.

autorka fotografií: Tereza Valnerová
video: ZZIP, www.oltv.cz

Oznámení

S účinností od 1. 6. 2023 se Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace stávají plátci DPH.
V souvislosti s touto skutečností Rada města Olomouce dne 23. 5. 2023 schválila:
1/ Nový ceník nájmu hrobových míst a služeb souvisejících s nájmem
2/ Nový ceník služeb nesouvisejících s nájmem

Aktuální informace z výstavby pietního místa v Lese vzpomínek

Níže naleznete odkaz na článek z Olomouckého deníku s dalšími informacemi.
Hřbitovy města Olomouce 

Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ PROHLÍDKU HŘBITOVA

s názvem

SLAVNÍ OLOMOUČANÉ V PÁNU

Netradiční procházku po olomouckém Ústředním hřbitově
komentuje průvodce Ing. Tomáš KRYL

Olomoučtí významní podnikatelé, umělci, mecenáši, politici, herci, národní buditelé, vysocí církevní hodnostáři,…
Jména jako Josef Ander, Václav Vejdovský, Romuald Promberger, Jaroslav Dejmal, Otto Primavesi, Josef Mikšovský, Saul Heikorn, Zdeněk Fierlinger, Rudolf Smahel a další…

Oživte si vzpomínky na velká jména, jejichž odkaz je stále s námi. 
Sobota 15. dubna 2023, 14:00 hod.

sraz u hlavní historické brány ústředního hřbitova (příchod od tramvajové zastávky Hřbitovy)
Vstup volný 
(prohlídka se uskuteční za každého počasí, nutná rezervace na hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz, nebo tel.:585413703, maximum 30 osob)  

Pohřební rituály

Pohřební rituály se za poslední desítky let hodně změnily. Ve středu 14. 12. 2022 proběhl na ústředním hřbitově v Olomouci pohřeb paní Věry Procházkové. Děti paní Procházkové vystrojily mamince pohřeb, který náš hřbitov už dlouho nepamatuje. Se svolením rodiny se můžete i Vy podívat na fotky a video z opravdu honosného pohřebního průvodu.
Upozornění na omezení a změnu otevírací doby hřbitova v období dušiček

Otvírací doba Ústředního hřbitova v Olomouci Neředíně je každý den až do 2.11.2022 od 7.00 do 20.00 hodin. Počínaje 3.11.2022 bude hřbitov otevřen od 7.00 do 18.00 hodin. Omezení vjezdu pro auta ke „spodní“ historické bráně bude ve dnech 29.10. až 2.11.2022.

Vzpomínková tryzna ZA ZESNULÉ-sobota 29.října 2022 v obřadní síni
krematoria v Olomouci.

Vážení návštěvníci,

Tradiční vzpomínková tryzna za zemřelé bude v obřadní síni krematoria 29.10. ve 14.30 hod., po skončení tryzny bude položen věnec k hrobce primátorů. Dušičková pobožnost bude ve hřbitovní katolické kapli v neděli 30.10.2022, ve 14.30 hod.
Pietní akci zajišťuje Statutární město Olomouc prostřednictvím Komise pro občanské záležitosti. 
Veškeré náležitosti k pietě naleznete níže na pozvánce a v odkazech.
Jménem Statutárního města Olomouce a Správy Hřbitovů města Olomouce
Vás zve,

RNDr. Ladislav Šnevajs
ředitel HmO, p.o.
Důležité odkazy k aktualitám:


Tryzna v kapli na hřbitově

Pomozte nám na hřbitově třídit odpad

S uctěním památky našich milých zesnulých je spjat několikanásobný nárůst hřbitovního odpadu. Hřbitovní správa hledá způsob, jak ve spolupráci s návštěvníky hřbitova snížit náklady na likvidaci odpadu a povzbudit pozůstalé k ekologickému chování.
V areálu hřbitova je několik sběrných míst. Prozatím na jednom místě, poblíž hlavní historické brány, jsme viditelně označili nádobu na směsný odpad a nádobu na bioodpad. Pokud se tento nový způsob třídění osvědčí, chceme ho zavést na všech sběrných hřbitovních místech.

Hřbitov Svatý Kopeček má nové chodníky

Návštěvníci hřbitova na Svatém Kopečku mohou nově využívat nových dlážděných a mlatových chodníků na „starém“ i „novém“ hřbitově. Nový povrch chodníků ocení jistě návštěvníci především v tomto deštivém a dušičkovém období.
Celková cena nových povrchů je 100000,- Kč, hrazená z provozu příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce.

Odkaz na článek na stránkách Statutátního města Olomouc

Zvukový záznam z komentované prohlídky židovského hřbitova ze 7. 9. 2022 pořádané v rámci Dnů evropského dědictví

Vážení návštěvníci,
chceme se s vámi podělit o velmi zajímavou přednášku uskutečněnou v rámci Dnů evropského dědictví z 7. 9. 2022
na ústředním hřbitově v Olomouci - Neředíně, v části židovského hřbitova.
Komentovanou prohlídkou nás provázel pan Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., hebraista a znalec židovské kultury.
Věříme, že vás záznam z komentované prohlídky zaujme a zároveň obohatí o další znalosti z kultury židovského národa.
Část 1. - Úvod a začátek před obřadní síní žid. hřbitova

Část 2. - Uvnitř obřadní síně žid. hřbitova

Část 3. - Procházka starou částí žid. hřbitova

Část 4. - Současná část žid. hřbitova a závěr

                                 Dny evropského dědictví na hřbitově:

                                    Připravili jsme pro Vás:

Komentovanou prohlídku Židovského hřbitova ve středu  7.9.2022 v 15.00 a v 16.30 hodin. Provází pan Mgr. Daniel Soukup Ph.D.
Komentovanou prohlídku Vojenského hřbitova v Černovíře ve čtvrtek 8.9.2022 v 16.00 hodin.
Rezervace na e-mail: hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz, nebo tel: 585413703

RNDr. Ladislav Šnevajs, ředitel HmO, p.o.
Dny evropského dědictví na hřbitově

Na neředínském hřbitově dokončí Les vzpomínek

Nový prostor, kde se budou moci pozůstalí rozloučit se svými nejbližšími, připravují Hřbitovy města Olomouce, příspěvková organizace „Les vzpomínek“, který postupně vzniká v části neředínského hřbitova za Židovským hřbitovem, v jeho závěrečné etapě doplní umělecká díla akademického sochaře Ondřeje Olivy, který má zkušenosti i s výzdobou a dotvářením prostor s duchovním přesahem.
Les vzpomínek nyní tvoří prostor o rozloze asi jednoho hektaru, který byl již dříve vysazen a v terénu vymodelován podle návrhu zahradní architektky Olgy Žákové. V části prostoru roste z náletů les z bílých topolů, v části je květinová louka a soliterní stromy se střídají s keři a trávníkem. Celému prostoru dominuje pahorek uprostřed kruhu sedmi lip malolistých, na jehož vrcholu je umístěn „kámen odpuštění“.
Poslední část dotváření Lesa vzpomínek se týká vzniku mlatové cesty a prostranství ve tvaru kapky, kde se v přírodním prostředí budou moci konat obřady posledního rozloučení za přítomnosti urny s popelem zemřelého, nebo i rakve, která může být následně uložena do hrobu, nebo zpopelněna.
„Rituální prostor bude odcloněn od blízkých panelových domů kamennou zdí a valem z vytěžené zeminy. Umělecká díla sochaře Ondřeje Olivy pak budou na místě představovat dva živly – oheň a vodu – a budou umístěna ve středu betonových kruhů. Ty symbolizují věčnost. Doplní je piedestal, na kterém může být během obřadu umístěna urna s popelem zemřelého,“ popisuje Ladislav Šnevajs.
Součástí celého projektu je také možnost vsypu, nebo uložení ekologické urny ke kořenům stromu na pietní místo v „Lese vzpomínek“.
„Dokončení projektu, které pan ředitel městské radě představil, se nám líbí. Rádi jsme podpořili ideu dotvoření nového místa, které lidem umožní se za svými zesnulými vracet na místo posledního rozloučení. Každý netouží po rodinné hrobce, někomu je zkrátka bližší volnější vzpomínání v hezkém přírodním prostředí. Příbuzní proto budou moci na nejbližší strom umístit cedulku se jménem a daty,“ doplňuje náměstek olomouckého primátora Matouš Pelikán.
Celkové předpokládané náklady na mlatovou cestu a rituální prostor s kamennou zdí i umělecké prvky od Ondřeje Olivy jsou zhruba 1,2 milionu korun a budou hrazeny z investičního fondu Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace. Hotovo má být zhruba v polovině příštího roku.

Autorka: Mgr. Jana Doleželová

18. srpna 2022 převzala SK Sigma Olomouc MŽ do adopce Anderovu hrobku

Do pětileté adopce převzal hrobku fotbalového mecenáše Josefa Andera ml. spolek SK Olomouc Sigma MŽ. Následovníci prvorepublikových fotbalistů se budou starat o místo odpočinku bývalého podnikatele a ředitele společnosti ASO, který nechal vybudovat stadion nesoucí dnes jeho jméno.
„Po jednáních s představiteli fotbalového klubu Sigma Olomouc byla dohodnuta adopce. Sigma tak bude o místo této významné osobnosti pod dobu pěti let pečovat a zajišťovat základní údržbu,“ objasnila náměstkyně primátora Markéta Záleská.
„Jde o pilotní část projektu, který zakládá tradici adopce opuštěných hrobů významných osobností města,“ vysvětlila náměstkyně.
Hrobka Anderovy rodiny se nachází na Ústředním hřbitově v Olomouci – Neředíně. Jedná se o umělecky významné a historicky cenné dílo, jehož autorem je architekt Bohumír F. A. Čermák, který mimo jiné přestavěl jejich rodinnou vilu na Svatém Kopečku. Anderovu hrobku ale její dlouholetá nájemkyně v roce 2017 předala do správy Hřbitovů města Olomouce, a protože nebyla v dobrém technickém stavu, byla v roce 2021 ve spolupráci správy Hřbitovů města Olomouce a odboru cestovního ruchu, kultury a sportu magistrátu města zrestaurována a opravena.
„S možností převzít hrobku do adopce jsme pochopitelně souhlasili. Jsme klub s úctou k tradicím. Josef Ander ml. patří mezi nejvýznamnější historické osobnosti fotbalu v našem městě. Postavil stadion, na kterém hrály generace skvělých hráčů. Budeme dělat maximum, aby hrobka byla důstojným místem jeho odpočinku,“ uvedl předseda Výboru spolku SK Olomouc Sigma MŽ Jakub Beneš.
Projekt adopce významných hrobů v Olomouci stojí na svém počátku. Desítky hrobů významných osobností kulturního a společenského života jsou opuštěny. Jedná se o výtvarníky, vojáky, vědce či sportovce. „Chceme adopci těchto hrobových míst v budoucnu nabídnout příslušným spolkům a institucím, ale i široké veřejnosti,“ naznačila náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Autorka: Mgr. Radka Štědrá

Vyhledávání