Nejčastější dotazy

Odpověď: Každý nájemce hrobového místa má právo ve smlouvě o nájmu stanovit "určenou osobu", na kterou nájem přechází v případě úmrtí nájemce. Pokud tak neučinil, nebo určená osoba nemá zájem smlouvu uzavřít, je nutné vyplnit formulář "Čestné prohlášení" a dostavit se osobně do kanceláře Správy Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace.
Odpověď: Stačí, abyste pomohl nájemci vyplnit formulář "Plná moc k převodu nájemní smlouvy" a s ověřeným podpisem nájemce se dostavil do kanceláře Správy Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace.
Odpověď: Stačí vyplnit a poslat mailem na adresu hrbitovy@hrbitovyolomouc.cz formulář "Oznámení o uložení urny". Všechny potřebné údaje najdete na dokladu o zpopelnění, nebo přímo na urně.
Odpověď: Je nutné vyplnit formulář "Převod vlastnictví hrobového zařízení" a dostavit se osobně do kanceláře Správy Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace. Pokud někdo se zúčastněných nemůže přijít, je nutné, aby jeho podpis na formuláři byl úředně ověřený.
Odpověď: Podívejte se do sekce "Co nabízíme" a ujasněte si, o jaký typ hrobu máte zájem a na kterém z 11 olomouckých hřbitovů místo chcete. Pak se nejlépe telefonicky objednejte do kanceláře Správy Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace. Při objednání můžete blíže upřesnit svou představu, abychom při osobní návštěvě již zhruba věděli, co Vám můžeme nabídnout.
Vyhledávání