Les vzpomínek

Na ústředním hřbitově v Olomouci v Lese vzpomínek je dokončen pietní prostor pro přírodní obřady posledního rozloučení. Autorem uměleckých prvků je sochař z Velehradu Ondřej Oliva a autorem návrhu výsadby zeleně je zahradní architektka ing. Olga Žáková. Projekt byl financován z investičního fondu příspěvkové organizace Hřbitovy města Olomouce ve výši 1,3 mil. Kč.

Již nyní je možno vsypávat popel zesnulých ke kořenům stromů v Lese vzpomínek a od září 2023 zde bude možno pronajmout nově vzniklý pietní prostor pro pořádání smutečních obřadů pod širým nebem v místě, kde jsou přítomny všechny 4 živly Oheň, voda, vzduch, země a tím symbolicky podtrženo, že se tělesná schránka člověka opět stává součástí přírody. Atmosféru celého místa dotváří blízký mohutný „kámen odpuštění“.

Les vzpomínek je pilotním projektem přírodního hřbitova u nás v Olomouci. Máme za cíl utvářet jej jako nový způsob posledního rozloučení s našimi blízkými a nabídnout tak zcela jiné prostředí, než ve kterém se současné obřady odehrávají. Někteří pozůstalí od tradičního obřadu posledního rozloučení upouštějí, protože prostředí obřadních síní vnímají jako velmi uspěchané a z pohledu truchlících se nelze během půl hodiny rozloučit s milovanými, kteří nás provázeli celý náš život.

Projekt Lesa vzpomínek reaguje na niternější potřeby pozůstalých tím, že nabízí pro poslední rozloučení zcela nové možnosti a ukazuje nové cesty, jak je možné uctít památku zemřelých a vypravit způsob pohřbívání podle svého vlastního přání, nebo přání zesnulého.

Při vytváření projektu jsme se inspirovali přírodními hřbitovy v zahraničí, zejména ve Velké Británii a Německu, ale i u nás, v České republice, kde je již jeden z těchto hřbitovů založen. Principy přírodního pohřebnictví přinášíme do našeho prostředí na Ústředním hřbitově v Olomouci Neředíně a v současné době jej rozvíjíme.

fotografie: Tereza Valnerová a archiv Hřbitovů města Olomouce, příspěvkové organizace
video: ZZIP, www.oltv.cz
Vyhledávání