Co nabízíme

Důstojné, bezpečné a přírodě blízké místo „posledního odpočinku“. Náš hřbitov má více než 120 letou tradici, během níž se zvyklosti a rituály spojené s pohřbíváním proměnily.

Nabízíme především:

1) Pronájem místa na 
urnový hrob pro 4, 8, nebo 12 uren
2) Pronájem místa v kolumbární stěně až na 12 uren
3) Pronájem místa na kopaný hrob, nebo dvojhrob
4) Vsyp popela na vsypovou loučku. Termín vsypu s obřadem je stanoven na 9.10. 2024.
    Možnost individuálního vsypu lze dohodnout na každý všední den v 8:00 nebo 13:00 hodin
5) Umístění pamětní destičky se jménem do stojanu u vsypové loučky
6) Vsyp popela, nebo uložení popela v ekologické urně v Lese vzpomínek
7) Vsyp popela do společného hrobu
8) Prodej/koupě hrobek (nutno domluvit 
osobní schůzku)
9) Uložení urny do urnového hrobu s hrobníkem (pouze u malých urnových hrobů, které nemusí otvírat kameník)
10) Služby spojené s pohřbíváním
11) Komentované prohlídky hřbitova s průvodcem, termín nutno dohodnout předem
12) Vyhledání zemřelého v databázi a označení jeho hrobu
13) Zprostředkování prodeje pomníků
Vyhledávání