Významné osobnosti pochované na ústředním hřbitově v Olomouci - Neředíně

 • Josef Ander ml. (1888-1976) mecenáš umění a sportu i stavby fotbalového stadionu, majitel někdejší sítě prodejen ASO.
 • Karl Brandhuber (1846-1934) poslední německý starosta Olomouce v letech 1896-1918, podnikatel, finančník, ředitel sdružení moravských cukrovarů.
 • Josef Engel (1830-1900) starosta Olomouce v letech 1872-1896, poslanec Říšského sněmu, zasloužil se o zrušení Olomoucké pevnosti a rozvoj školství.
 • Milan Hořínek (1937-2014) první porevoluční primátor Olomouce v letech 1990-1994 signatář Charty 77, pedagog, zakladatel olomoucké pobočky Lions Clubu.
 • Božena Mrštíková–Pacasová (1876-1958) spisovatelka, básnířka, dramatička a překladatelka manželka Viléma Mrštíka.
 • Evžen Rošický (1914-1942) atlet – mistr republiky, novinář a odbojář popravený za heydrichiády společně se svým otcem.
 • Bohuš Vybíral (1887-1951) literární historik, pedagog a překladatel z jihoslovanských jazyků, knihovník a ředitel dnešní Vědecké knihovny.
 • Josef Vyvlečka (1861-1942) katolický kněz, umělecký historik, numismatik a archeolog kanovník olomoucké metropolitní kapituly.
 • Otto František Babler (1901-1984) polyglot, překladatel, spisovatel, básník, pedagog, knihovník tvůrce novodobého překladu Dantovy Božské komedie.
 • Aljo Beran (1907-1990) malíř, grafik, výtvarník, pedagog autor znaku Univerzity Palackého.
 • Otokar Bittman (1891-1945) gynekolog a porodník, primář olomoucké nemocnice, zakladatel školy pro porodní asistenky, zachránce židovských žen.
 • Josef Blatný (1891-1952) internista, pneumolog, ředitel nemocnice. Jako první u nás aplikoval penicilin, zasloužil se o vznik lékařské fakulty.
 • Bohumír Dvorský (1902-1976) akademický malíř – krajinář od roku 1971 s titulem národní umělec.
 • Josef Ludvík Fischer (1894-1973) filosof a sociolog, představitel filosofického strukturalismu, první rektor Univerzity Palackého.
 • Richard Fischer (1872-1954) advokát, žurnalista, starosta Olomouce v letech 1923-1939, autor projektu Velká Olomouc, který město sjednotil s dalšími 13 obcemi.
 • Jeroným Grmela (1926-1992) grafik, ilustrátor, malíř, architekt a medailér spolupracovník zvonařské dílny v Brodku u Přerova.
 • Anna Grmelová (1926-2000) grafička, ilustrátorka, řezbářka, autorka mnoha ex libris.
 • František Bělohlávek (1924-2019) malíř, grafik, ilustrátor, vysokoškolský pedagog.
 • Marie Bělohlávková (1924-1987) malířka, textilní výtvarnice, keramička, pedagožka.
 • Mořic Hruban (1862-1945) právník a politik, poslanec Říšské rady i Národního shromáždění, ministr a předseda Senátu.
 • Engelbert Keprt (1910-1974) pedagog, autor učebnic, ředitel Meopty Přerov, zakladatel Ústavu výzkumu optiky a jemné mechaniky.
 • Slavoj Kovařík (1923-2003) akademický malíř, grafik, básník, konstruktér a pedagog první český tvůrce strukturální abstrakce, scénograf Moravského divadla.
 • Adolf Kubis (1876-1958) pedagog, novinář a národovec spoluzakladatel městské knihovny, autor plánů Velké Olomouce.
 • Pavel Lukl (1905-1995) kardiolog, vědec, přednosta kliniky, předseda kardiologických společností provedl u nás první katetrizaci a stál u základů kardiochirurgie.
 • Gustav Meretta (1832-1888) rakouský architekt a restaurátor sakrálních staveb, autor neogotické přestavby chrámu sv. Václava.
 • Josef Mikšovský (1857-1919) průmyslník , majitel čokoládovny v Pavlovičkách.
 • Rudolf Mlčoch (1880-1948) podnikatel, novinář, poslanec a ministr několika rezortů , zakladatel živnostenské strany, předseda Obchodní a živnostenské komory.
 • Václav Nešpor (1883-1973) historik, městský archivář, pedagog. Autor Dějin města Olomouce a studie o olomouckém orloji.
 • Josef Nešvera (1842-1914) varhaník, hudební skladatel a pedagog , ředitel kůru katedrály svatého Václava.
 • František Panoš, (1921-1959) klavírní virtuos, zakladatel první olomoucké swingové skupiny.
 • Alois Petráš (1888-1971) voják, odbojář, vedl první partyzánskou skupinu na střední Moravě.
 • Otto Primavesi (1868-1926) podnikatel, politik, mecenáš a sběratel umění , viceprezident Obchodní a živnostenské banky.
 • Romuald Promberger st. (1856-1932) knihkupec, vydavatel, národní buditel, mecenáš a filantrop, podporoval českou komunitu v USA.
 • Mauric Remeš (1867-1959) lékař, přírodovědec, paleontolog, geolog a historik . Vydal první učebnici paleontologie, podílel se na mapování moravského devonu.
 • Rudolf Smahel (1916-1997) umělecký fotograf, publicista, autor publikace Olomouc ve fotografii.
 • Václav Stibor Kladenský (1892-1968) odbojář, starosta Olomouce v letech 1945-1947, předseda Hanáckého aeroklubu.
 • Miloslav Stibor (1927-2011) fotograf a pedagog, autor učebnice fotografie, prosadil založení Lidové školy umění.
 • František Šantavý (1915-1983) lékař, biochemik, přednosta Ústavu lékařské chemie Univerzity Palackého, zasloužil se o vybudování ústřední knihovny lékařské fakulty.
 • Metoděj Šimek (1893-1943) voják, legionář, odbojář velitel Obrany národa – odboje na Olomoucku.
 • Antonín Šprinc (1887-1925) knihovník, redaktor, pedagog založil českou veřejnou knihovnu, dnes Knihovna města Olomouce.
 • Václav Vejdovský (1896-1977) lékař, oftalmolog, pedagog, první přednosta oční kliniky, zasloužil se o vznik školy pro slabozraké v Litovli.
 • Jindřich Wankel (1821-1897) lékař, archeolog, antropolog a speleolog – prozkoumal Macochu, stál u zrodu Vlastivědného muzea i Vlastivědného spolku muzejního.
 • Milan Tichák (1933-2020) historik, spisovatel, nositel ceny města Olomouce, popularizátor historie města a regionu .
 • Prof. Leopold Jaroslav Pospíšil (1923-2021) právník a právní antropolog, emeritní profesor Yaleovy univerzity, v letech 1980–1984 předseda exilové Společnosti pro vědy a umění.
Vyhledávání